I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.

Marian Hemar

 

MEMBERS OF KATYN FAMILY ASSOCIATION IN RADOM SINCE 1940

 1. Adamczyk Tadeusz
 2. Barański Stanisław
 3. Bielawska Maria - dead
 4. Borowiec Kazimiera
 5. Brudnicka Maria - dead
 6. Brymora Edward
 7. Brymora Irena - dead
 8. Brymora Janusz - dead
 9. Brzozowski Jerzy
 10. Buczyńska Geraldina
 11. Cieślik Barbara
 12. Cieślik Małgorzata
 13. Dąbrowski Tadeusz
 14. Duszyńska Teresa
 15. Fabisiewicz Tadeusz
 16. Fijałkowska Ewa -dead
 17. Gęsiak Wojciech
 18. Gierycz Alina - dead
 19. Grzechnik Grzegorz
 20. Grzmil Bogdan
 21. Grzywacz Wiesław - dead
 22. Holtzer Ludomiła - dead
 23. Jałowski Adam - dead
 24. Jałowski Stanisław
 25. Jasińska Anna
 26. Jesionek Daniela
 27. Kalińska Helena
 28. Kiełbasa Danuta
 29. Kisiel Helena
 30. Kłopociska Elżbieta - dead
 31. Kuchno Małgorzata
 32. Kupper Arkadiusz
 33. Kupper Irena
 34. Kupper Mariusz
 35. Krzyżogórska Barbara - left
 36. Krzciuk Władysława - dead
 37. Laskowska Ewa
 38. Lewandowska Ludmiła - dead
 39. Łapinkiewicz Irena - left
 40. Łobodzińska Halina - dead
 41. Makarska Ineza
 42. Matuszewska Barbara
 43. Matuszewski Eugeniusz
 44. Niwińska-Kut Jolanta
 45. Nowak Janina
 46. Olszewska Małgorzata
 47. Orczykowska Urszula
 48. Ostrowska Joanna - dead
 49. Owczarek Halina
 50. Waśniewska Małgorzata
 51. Waśniewski Maciej
 52. Płaskocińska Krystyna
 53. Pszczoła Wiktoria - dead
 54. Radlowski Jerzy
 55. Senderowska Zenobia
 56. Senderowski Eugeniusz - dead
 57. Siczek Teodora
 58. Skulska Marta
 59. Sokołowski Sławomir
 60. Sokół Piotr
 61. Sokół Przemysław
 62. Sokół Romana
 63. Szostak Henryk - dead
 64. Szymański Zbigniew
 65. Śledź Zdzisława
 66. Tkaczyk Teresa - dead
 67. Wajzer Teresa
 68. Wasik Izabela
 69. Wójcicka Zofia
 70. Załęcka Hanna - dead
 71. Załęcki Marek
 72. ks. Zasoń Zbigniew
 73. Zgoda Maria - dead
 74. Zielińska Małgorzata