I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.

Marian Hemar

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA RODZINA KATYŃSKA W RADOMIU OD 1992 R

 1. Adamczyk Tadeusz
 2. Barański Stanisław
 3. Bielawska Maria - zmarła
 4. Borowiec Kazimiera
 5. Brudnicka Maria - zmarła
 6. Brymora Edward
 7. Brymora Irena - zmarła
 8. Brymora Janusz - zmarł
 9. Brzozowski Jerzy
 10. Buczyńska Geraldina
 11. Cieślik Barbara
 12. Cieślik Małgorzata
 13. Dąbrowski Tadeusz
 14. Duszyńska Teresa
 15. Fabisiewicz Tadeusz
 16. Fijałkowska Ewa - zmarła
 17. Gęsiak Wojciech
 18. Gierycz Alina - zmarła
 19. Grzechnik Grzegorz
 20. Grzmil Bogdan
 21. Grzywacz Wiesław - zmarł
 22. Holtzer Ludomiła - zmarła
 23. Jałowski Adam - zmarł
 24. Jałowski Stanisław
 25. Jasińska Anna
 26. Jesionek Daniela
 27. Kalińska Helena
 28. Kiełbasa Danuta
 29. Kisiel Helena
 30. Kłopociska Elżbieta - zmarła
 31. Kuchno Małgorzata
 32. Kupper Arkadiusz
 33. Kupper Irena
 34. Kupper Mariusz
 35. Krzyżogórska Barbara - wyjechała
 36. Krzciuk Władysława - zmarła
 37. Laskowska Ewa
 38. Lewandowska Ludmiła - zmarła
 39. Łapinkiewicz Irena - wyjechała
 40. Łobodzińska Halina - zmarła
 41. Makarska Ineza
 42. Matuszewska Barbara
 43. Matuszewski Eugeniusz
 44. Niwińska-Kut Jolanta
 45. Nowak Janina
 46. Olszewska Małgorzata
 47. Orczykowska Urszula
 48. Ostrowska Joanna - zmarła
 49. Owczarek Halina
 50. Waśniewska Małgorzata
 51. Waśniewski Maciej
 52. Płaskocińska Krystyna
 53. Pszczoła Wiktoria - zmarła
 54. Radlowski Jerzy
 55. Senderowska Zenobia
 56. Senderowski Eugeniusz - zmarł
 57. Siczek Teodora
 58. Skulska Marta
 59. Sokołowski Sławomir
 60. Sokół Piotr
 61. Sokół Przemysław
 62. Sokół Romana
 63. Szostak Henryk - zmarł
 64. Szymański Zbigniew
 65. Śledź Zdzisława
 66. Tkaczyk Teresa - zmarła
 67. Wajzer Teresa
 68. Wasik Izabela
 69. Wójcicka Zofia
 70. Załęcka Hanna - zmarła
 71. Załęcki Marek
 72. ks. Zasoń Zbigniew
 73. Zgoda Maria - zmarła
 74. Zielińska Małgorzata