I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.

Marian Hemar

 

 

HISTORIA ZBRODNI KATYŃSKIEJ


     We wrześniu 1939 roku, w czasie napadu ZSRR na Polskę, Armia Czerwona wzięła do niewoli polskich jeńców wojennych. Następnie, wbrew konwencjom międzynarodowym, zostali przekazani w ręce NKWD (oddzielając oficerów od szeregowych i podoficerów, których przekazano stronie niemieckiej), które umieściło ich w specjalnie utworzonym systemie obozów NKWD dla jeńców polskich. NKWD aresztowało także funkcjonariuszy Policji Państwowej, KOP i innych formacji mundurowych (wraz z szeregowymi i podoficerami), osadników wojskowych, ziemian, fabrykantów i urzędników.
1099053_49310473.jpg     Do marca 1940 roku miały miejsce różne działania (indywidualne przesłuchania wszystkich jeńców, przemieszczenia i wyselekcjonowanie osób gotowych do współpracy). Ok. 15 tysięcy osób - większość oficerów Wojska Polskiego i policjantów więzionych w ZSRR skoncentrowano w trzech obozach specjalnych: w Kozielsku, w Starobielsku i w Ostaszkowie.


     
2 marca 1940 roku Ławrientij Beria – Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR (szef NKWD) – skierował do Józefa Stalina tajną notatkę, stwierdzając że polscy jeńcy wojenni (14 736 osób – w tym 97% Polaków) oraz więźniowie w więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy (18 632 osoby – w tym 57% Polaków) stanowią zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy sowieckiej. Zasugerował, że należy rozstrzelać jeńców i więźniów, bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia, a także zlecić rozpatrzenie spraw i podejmowanie decyzji tzw. „trójce NKWD” (Wsiewołod Mierkułow, Bogdan Kobułow, Leonid Basztakow). Notatkę tę zatwierdził Stalin, Woroszyłow, Mołotow i Mikojan.


1109484_10815913.jpg
5 marca 1940 roku została wydana tajna decyzja z treścią zasugerowaną w notatce Berii.


22 marca 1940 roku Beria wydał tajny rozkaz „O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR”.


3 kwietnia 1940 roku z obozu w Kozielsku wysłano pierwszy transport jeńców na egzekucję do Katynia.

Ofiary zbrodni pogrzebano w masowych mogiłach w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach, Bykowni.

 

 

 

LISTA OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RODZINA KATYŃSKA W RADOMIU

 1. st.post.PP STANISŁAW ADAMCZYK

s. Grzegorza i Józefy z d. Madej, ur. 23.04.1898. Antoniów obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 1. ppor. STEFAN AKSAMITOWSKI

s. Mieczysława i Zofii z d. Czajkowska, ur. 9.01.1912. Warszawa obóz w Kozielsku - Cmentarz Wojenny w Katyniu

 1. kpt. JÓZEF ALFER

s. Aleksandra i Heleny z d. Łysiak, ur. 14.12.1894. Wilejka obóz w Starobielsku - Cmentarz Wojenny w Charkowie

 1. por. JERZY ANUFRJEW
 2. s. Sergiusza, ur. 21.12.1903r. obóz w Kozielsku - Cmentarz Wojenny w Katyniu

 3. chor. JÓZEF BARAŃSKI

s. Andrzeja i Marianny z Kopczyńskich, ur. 16.10.1892r. Kielce obóz w Kozielsku

 1. st.post.PP TADEUSZ BRYMORA

s. Ludwika i Ewy z d. Siwek, ur. 20.11.1901. Poraj k/Częstochowy obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 1. mjr ALOJZY BRZOZOWSKI

s. Bronisława i Stefanii z d. Sachno ur. 26.03.1897. Skopina obóz w Starobielsku - Cmentarz Wojenny w Charkowie

 1. kpt. KAZIMIERZ COLONNA-WALEWSKI

s. Aleksandra i Anny z d. Kucharska, ur. 15.05.1897. Łopacionko obóz w Starobielsku - Cmentarz Wojenny w Charkowie

 1. plut. WŁADYSŁAW DĄBROWSKI

s. Marcina i Marii z d. Żuk, ur. 29.01.1898. Sasów pow. Złoczów Ukraina

 • przod.PP JAKUB DYGAS

s. Jana, ur. 15.07.1898. Kosów Większy
obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • por. STANISŁAW FABISIEWICZ

s. Jakuba i Anny z Ryczkowskich, ur. 28.04.1897. Warszawa obóz w Kozielsku - Cmentarz Wojenny w Katyniu

 • st.post.PP JAN GAJOS

s. Grzegorza i Antoniny z Kozerów, ur. 11.09.1905. Łany Wielkie Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • ppor. BOLESŁAW GRZELA

s. Pawła i Marianny z d. Stępień, ur. 10.02.1896r. Barycz pow. Końskie

 • ogniom. TADEUSZ GRZMIL

s. Ignacego i Pauliny z Kramarskich, ur. 30.10.1901. Nowy Dwór

 • przod.PP STANISŁAW GRZYWACZ

s. Kazimierza i Zofii z d. Radzikowska, ur. 28.03.1891. Radom obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • przod.PP STANISŁAW HAŁUBEK
 • s. Macieja i Julianny z d. Drużyk, ur. 16.08.1890.Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • por. STEFAN HOLTZER

s. Stanisława i Jadwigi z d. Mandzelowska, ur. 29.10.1909. Siemnice obóz w Starobielsku - Cmentarz Wojenny w Charkowie

 • st.post.PP WINCENTY JAKUBOWSKI

s. Józefa i Marianny z Cachów, ur. 27.07.1889. wieś Ruda Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • st.post.PP STANISŁAW JAŁOWSKI

s. Franciszka i Ludwiki z d. Fijałkowska, ur. 6.07.1898. Radom obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • kpt. STANISŁAW JANOCHA

s. Wojciecha i Józefy, ur. 10.09.1895. Warszawa Cmentarz Wojenny w Katyniu

 • ppłk MIECZYSŁAW JANOWSKI

s. Bolesława i Józefy z d. Machniewska, ur. 30.08.1894. Sosnowiec obóz w Starobielsku - Cmentarz Wojenny w Charkowie

 • por. JAN KACZMAREK

s. Józefa i Franciszki z Sitków, ur. 6.03.1909, w Kowalach obóz w Starobielsku - Cmentarz Wojenny w Charkowie

 • st.post.PP ROMAN KWAPISZEWSKI
 • s. Wojciecha i Stefanii, ur. 5.08.1891. Krzcicin obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • post.PP FRANCISZEK MARCZAK

s. Pawła i Nepomuceny, ur. 2.12.1908. Bobły pow. Kowel obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • ppor. HENRYK NIWIŃSKI

s. Adama i Marii z d. Pragert, ur. 25.04.1909. Warszawa obóz w Starobielsku - Cmentarz Wojenny w Charkowie

 • por. FRANCISZEK NODZYŃSKI

s. Ferdynanda i Walerii z d. Ejsmund, ur. 3.01.1890. Krogulcza obóz w Kozielsku - Cmentarz Wojenny w Katyniu

 • post.PP PIOTR ORACZ

s. Antoniego i Anieli, ur. 16.02.1899. w Jasieńcu Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • por. STANISŁAW OSTROWSKI

s. Stanisława i Marianny z d. Kubiak, ur. 20.11.1911. Zagoździe obóz w Kozielsku - Cmentarz Wojenny w Katyniu

 • por. WŁADYSŁAW PASTUSZKA

s. Franciszka i Tekli z d. Wróblewska, ur. 19.10.1905. Rzeczniówek obóz w Kozielsku - Cmentarz Wojenny w Katyniu

 • por. MIECZYSŁAW ROCZNIAK

s. Jana i Wiktorii z d. Szczerczak, ur. 31.12.1896. Knihinia k/Stanisławowa obóz w Kozielsku - Cmentarz Wojenny w Katyniu

 • por. WŁADYSŁAW RYBACKI

s. Józefa i Emilii z d. Krupska, ur. 5.10.1897. obóz w Starobielsku - Cmentarz Wojenny w Charkowie

 • rtm. EDMUND SARNECKI
 • ur. 29.03.1892. Nowe Uszyce obóz w Kozielsku

 • por. WACŁAW SENDEROWSKI

s. Jana i Józefy z. d. Wróbel, ur. 30.06.1914. Ciecierówka obóz w Kozielsku - Cmentarz Wojenny w Katyniu

 • st.post.PP ALEKSANDER STĘPNIEWSKI

s. Józefa i Tekli z Wiktorowskich, ur. 07.1900. Małomierzyce obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • ppłk JERZY STĘPNIEWSKI

s. Kazimierza i Marii z d. Wysokińska, ur. 31.12.1894. Zamość obóz w Starobielsku - Cmentarz Wojenny w Charkowie

 • st.post.PP PIOTR SZOSTAK

s. Mateusza i Marianny z d. Knopczy, ur. 12.10.1880. Zagość obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • st.post.PP JAN SZYMAŃSKI

s. Sebastiana i Wiktorii z Siekańskich, ur. 19,. 12.1900. Łaziska obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • st.post.PP STANISŁAW ŚCIEBURA
 • s. Piotra i Ewy, ur. 1892.obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • st.post.PP JAN WCISŁO

s. Bartłomieja i Marianny z Komendów, ur. 18,.04.1900. Łuczyce obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • przód. PP KAZIMIERZ WIĄZOWSKI

s. Stanisława i Wiktorii z d. Kamińska, ur. 14.01.1894. Huta Łokaczewska obóz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje

 • st.post.PP STANISŁAW ZAJĄC
 • s. Stanisława i Marianny z d. Marzec, ur. 28.01.1905. Racławice st.post.PP

 • JAN ZASOŃ

s. Franciszka i Franciszki z d. Lipowicz, ur. 18.01.1898. Biała Wielka oboz w Ostaszkowie - Cmentarz Wojenny w Miednoje